ORDER NOW
נגישות

Netanya Poleg

NETANYA – POLEG
NETANYA – POLEG

Maffi St 5, Netanya

טל': *5690

OPENING HOURS
Sunday
12:00 - 02:00
Monday
12:00 - 02:00
Tuesday
12:00 - 02:00
Wednesday
12:00 - 02:00
Thursday
12:00 - 02:00
Friday
12:00 - 02:00
Saturday
12:00 - 02:00